Eikstraat 1, 9300 Aalst

Beschrijving

Ieder appartement wordt volledig afgewerkt met duurzame, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke materialen. De doordachte planopbouw en binnen indeling, alsook de weloverwogen keuze van de materialen, staan borg om u een optimaal comfort en woongenot te verzekeren.

De uitvoering is volledig gebaseerd op gangbare normeringen als BIN, NBN, STS normen. Voor de kwaliteit van de gebruikte materialen verwijst de uitvoering naar de labels BENOR en/of onafhankelijke en goedgekeurde laboverslagen.

Het toezicht van de werken, controle op de kwaliteit van de materialen, de uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de uitvoering staan onder leiding van de architect, de ingenieur stabiliteit en de eigen projectleiding.

De bouwheer en de aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van bovenvermelde bureaus. Nochtans kunnen na raadpleging van architect en de ingenieur wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht die nuttig of noodzakelijk zijn, of verreist zijn door de administratie.

De residentie wordt gebouwd met materialen van goede kwaliteit, vrij van gebreken die de stevigheid in gevaar kunnen brengen of die het esthetisch uitzicht zouden schaden.

Documenten

Locatie