Privacy beleid

VERCOBO verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.

 

Indien de klant een contactformulier invult, is de mededeling van diens naam, e-mailadres, telefoon, vereist om een antwoord te formuleren op zijn/haar vraag.

 

De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de verhuur/verkoop van diens woning, (bijvoorbeeld mailinglist) of om de klant te informeren over nieuwe woningen.

 

De klant kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan VERCOBO de klant. De werknemers en gemandateerden van VERCOBO zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

 

In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van VERCOBO contacteert de klant VERCOBO op de zetel Leopoldlaan 47, 9300 Aalst. De klant heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.